تماس با ما
  • بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان - پردیس امیرآباد دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی
  • صندوق پستی: 331
  • تلفن: 8 الی 32254041 - 056
  • دورنگار: 32254050 - 056
  • agriweb [at] birjand.ac.ir
نام (*)
ورودی نامعتبر است
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر است
توضیحات
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی (*) کد امنیتی
ورودی نامعتبر است