تماس با ما
  • خراسان جنوبی- بیـرجـند- کیلومتر 5 جاده کرمان - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی
  • کد پستی: 9719113944 - صندوق پستی: 331
  • تلفن: 7- 32254041 - 056
  • نمابر: 32254050 - 056
  • agriweb [at] birjand.ac.ir
نام (*)
ورودی نامعتبر است
آدرس الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر است
توضیحات
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی (*) کد امنیتی
ورودی نامعتبر است