رئیس دانشکده
دانشیار محمدحسن سیاری
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/sayyari msayari[at]birjand.ac.ir
زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک ریاست
05632254060 056-32254052

معاون آموزشی
استاد همایون فرهنگ‌فر
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/farhangfar hfarhangfar[at]birjand.ac.ir
علوم دامی معاونت آموزشی
05632254050 05632254043-296

معاون اداری، مالی
استادیار محمدحسین نجفی‌مود
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/najafimood mhnajafi[at]birjand.ac.ir
علوم و مهندسی آب معاونت اداری و مالی
05632254050 05632254043-232

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات و گروه علوم خاک
دانشیار سهراب محمودی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mahmoodi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زراعت و اصلاح نباتات
05632254041-294

مدیر گروه علوم دامی
استادیار سید جواد حسینی‌واشان
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم دامی دفتر گروه علوم دامی
05632254050 05632254046-272

مدیر گروه مهندسی آب
استادیار مهدی امیرآبادیزاده
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh mamirabadizadeh[at]birjand.ac.ir
علوم و مهندسی آب دفتر گروه علوم و مهندسی آب
05632254050 05632254046-274

مدیر گروه گیاه پزشکی و گروه علوم باغبانی
استادیار سعید مودی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/smoudi smoodi[at]birjand.ac.ir
گیاهپزشکی دفتر گروه گیاهپزشکی و باغبانی
05632254050 05632254046-302

مسئول امور پژوهشی دانشکده
دانشیار علی شهیدی
تصویر
http://agri.birjand.ac.ir/index.php این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم و مهندسی آب دفتر پژوهشی
05632254050 05632254056