رئیس دانشکده
دانشیار محمدحسن سیاری
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/sayyari این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک ریاست
05632254060 056-32254052

معاون آموزشی
استاد همایون فرهنگ‌فر
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/farhangfar این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم دامی معاونت آموزشی
05632254050 05632254043- داخلی 296

معاون اداری، مالی
استادیار محمدرضا بخشی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mbakhshi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک معاونت اداری و مالی
05632254050 05632254043- داخلی 232

مسئول امور پژوهشی دانشکده
دانشیار علی شهیدی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/shahidi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم و مهندسی آب دفتر پژوهشی
05632254050 05632254056

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات و گروه علوم خاک
دانشیار سهراب محمودی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mahmoodi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
زراعت و اصلاح نباتات دفتر گروه آموزشی
05632254050 05632254041- داخلی 294

مدیر گروه علوم دامی
دانشیار سیدجواد حسینی‌واشان
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hosseinivashan این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم دامی دفتر گروه علوم دامی
05632254050 05632254046- داخلی 272

مدیر گروه مهندسی آب
استادیار مهدی امیرآبادیزاده
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم و مهندسی آب دفتر گروه علوم و مهندسی آب
05632254050 05632254046- داخلی 274

مدیر گروه گیاه پزشکی و گروه علوم باغبانی
دانشیار مهدی جهانی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/jahani این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گیاهپزشکی دفتر گروه گیاهپزشکی و گروه باغبانی
05632254050 05632254046- داخلی 302

رئیس مزرعه و باغات آموزشی
مربی علیرضا صمدزاده
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/samadzadeh
زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک باغ امیرآباد
05632254050 05632254043- داخلی 281

سرپرست واحد دامپروری
مربی محمدرضا اصغری
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/masghari این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم دامی گروه علوم دامی
05632254050 05632254043- داخلی 293

مسئول هسته کارآفرینی دانشکده
استادیار محسن پوررضابیلندی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/pourreza این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب
05632254050 05632254043- داخلی 314

مسئول دفتر دانشکده
کارمند غلامرضا امینی
تصویر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دفتر ریاست دانشکده
05632254052 05632254043- داخلی 298

مسئول آموزش دانشکده
کارمند عباس قوی‌پنجه
تصویر
#
آموزش
05632254050 05632254043- داخلی 305

رئیس اداره امور عمومی
کارشناس علی رحیمی
تصویر
زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک اداره امور عمومی
05632254050 05632254054

مسئول خدمات
کارمند ابوالفضل ریحانی
تصویر
#
خدمات
05632254050 05632254043-8

مسئول امور آزمایشگاه‌ها
کارشناس محمود نخعی
تصویر
#
علوم و مهندسی آب امور آزمایشگاهها
05632254050 05632254043- داخلی 336

مسئول کتابخانه
کارشناس سیده زهرا کمال پور
تصویر
# این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست کتابخانه
05632254050 05632254043- داخلی 268