اين گروه آموزشي در سال 1365 با عنوان گروه تكنولوژي آبياري جهت آموزش دوره كارداني تكنولوژي آبياري تاسيس گرديد و با پتانسيل علمي مناسبي توانست بيشترين قبولي را در مقطع كارشناسي در سطح كشور در سالهاي 76-75 كسب نمايد. و در ادامه در سال 1376 ، اولين گروه دانشجويان دوره كارشناسي آبياري در اين گروه مشغول به تحصيل شدند. در سال 1383 طي مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، عنوان رشته از آبياري به مهندسي آب تغييرنام داده و در سال 1387، اولين دوره كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب در اين گروه مشغول به تحصيل شدند.

گروه مهندسی آب از اول مهر ماه 1387 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منابع آب نمود؛ و همچنین در مهرماه 1391 با پیگیری های لازم مدیر محترم گروه، موفق به پذیرش دانشجو در گرایش آبیاری و زهکشی نیز گردید.

در حال حاضر این دو رشته دایر و پذیرای علاقه مندان به ادامه تحصیل می باشد.

تعداد اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
علوم و مهندسی آب  -  2 6 9

 

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان
گروه آموزشی
رشته/ گرایش
کارشناسیکارشناسی ارشد
دکتریجمع
علوم و مهندسی آب مهندسی کشاورزی- آب 63 - - 63
علوم ومهندسی آب علوم و مهندسی آب- خوشه آبیاری و زهکشی 54 - - 54
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- منابع آب - 31 5 36
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی - 29 - 29
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- سازه‌های آبی - 16 - 16
 جمـع دانشجو
198