گروه آموزشی گیاهپزشکی و باغبانی در سال 1386 تأسیس و با پذیرش دانشجو در دوره‌ی  کارشناسی گیاهپزشکی آغاز به کار نمود و  در سال 1387 در دوره کارشناسی علوم باغبانی به پذیرش دانشجو پرداخت. این گروه آموزشی اکنون با دو زیر گروه گیاه‌پزشکی و علوم باغبانی  در 2 رشته کارشناسی و 2 رشته کارشناسی ارشد مشغول فعالیت می‌باشد.

Jahani95 No imageM Hajirezayi

مدیر گروه

دکتر مهدی جهانی  مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:

معاون گروه

دکتر محمدحسین امینی‌فرد

کارشناس گروه:

مهندس طیبه حاجی‌رضایی

 

تعداد اعضای هیأت علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
گیاه‌پزشکی 0
2
3 0
5
علوم باغبانی 0 1 7 0 8
جـمـــع 0 3 10 0 13

رشته‌های تحصیلی دایر
گروه آموزشی
رشته/ گرایش
مقطع
گیاه پزشکی مهندسی کشاورزی- گیاه‌‌پزشکی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی- بیماری‌شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
علوم باغبانی 
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی کارشناسی
مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی
مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی کارشناسی ارشد