اعضای محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی جهت تکمیل اطلاعات به سایت cv.birjand.ac.ir مراجعه نمایند.

در صورت نداشتن یوزر و پسورد با اینجانب تماس بگیرید.

شماره تماس داخلی: 298- امینی